Tag Archives: attention


ADHD Awareness Sweden – getting our stuff done!

Oktober is ADHD Awareness Month . We are getting ready for it!  Just getting our stuff done first… Watch this excellent 1 minute video … familiar scenarious for a lot of people but foremost for people with ADHD ADHD Awareness Month – Getting our stuff Done     Dela med dig via Facebook!


ADHD Awareness Sweden  eleven är inte problemet

“Eleven är inte problemet “

  ADHD Awareness Sweden stödjer kampanjen. ” Eleven är inte problemet” Det är riksförbundet Attentions kampanj för att öka kunskapen om NPF i skolorna. NPF står för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ADHD är en av dessa funktionsnedsättningar. Autism Spectrum Disorder ( t. ex  Aspergers Syndrom )  dyslexi och Tourettes Syndrom ingår i samma grupp. Det är inte ovanligt […]


55 Goda ADHD egenskaper

Här är en lista med 55 goda egenskaper som är vanliga hos människor med ADHD LIstan är viktig.Listan har spelat stor roll i många människors liv.Listan är autentisk och genuin för den kom till på ett särkilt sätt.Det är det som gör den speciell, som ger den tyngd och gör den så viktig.Det är ingen […]

20131031-075554.jpg

20131017-112616.jpg

ADHD Awareness Award 2013

Vem får utmärkelsen the ADHD Awareness Award 2013? Utmärkelsen ADHD Awareness Award delas ut en gång om året till personer som gjort något extra i att stödja människor med ADHD eller på annat sätt förmedlat ett viktigt budskap om ADHD till andra. Tidigare mottagare ADHD Awareness Award är: 2012 Riksförbundet Attention och Kollektivet Livet 2011 […]


ADHD Love Movement

October 11 -13 th the international on line event – the ADHD Love Movement . So many people in the world love someone with ADHD. Between october 11- 13 th we send out messages of ADHD Love to the world In every way we can. MMS,mail,pinning,posting etc.So join on facebook here and send out messages […]

20131012-153938.jpg