ADHD och för tidig död

ADHD är enligt en ny dansk studie associerat med signifikant ökad dödlighet. Personer som fått diagnosen ADHD i vuxen ålder hade högre MRR (mortality rate ratio ) än de som diagnostiseras i barndomen och tonåren. Med trotssyndrom, uppförandestörning och missbruk ökade MRR ytterligare. Men när påverkan från dessa vanligt förekommande komorbiditeter räknats ifrån förblev ADHD […]

IMG_1065

20131031-075554.jpg

55 Goda ADHD egenskaper

Här är en lista med 55 goda egenskaper som är vanliga hos människor med ADHD LIstan är viktig.Listan har spelat stor roll i många människors liv.Listan är autentisk och genuin för den kom till på ett särkilt sätt.Det är det som gör den speciell, som ger den tyngd och gör den så viktig.Det är ingen […]


ADHD – en förbannad gåva!

ADHD – en förbannad gåva! Debatten om ADHD som gåva eller förbannelse gick varm under flera år i USA och nådde sin kulmen runt 2010.- ADHD, a gift or a curce? Året efter, på CHADD’s årliga ADHD konferensen i Orlando tror jag det stod klart för det allra flesta på plats att det både kan […]

imageIMG_1402

ADHD – Twice the effort for half the result

In our aktivities on Facebook we do use quite a bit of humor and visual messages to raise the awareness of ADHD and fight stigma.Humor, based in science,is opening people up to receive and process information.We use humor also because we cant stop ourselves from using it… In the quote originally from Dr. Russell Barkley […]


ADHD – myter och fakta, ADHD – get the facts

ADHD Awareness Sweden vill uppmuntra alla till att lära sig mer om ADHD  Här är de vanligast förekommande myterna. Get the facts! Mer kunskap – mindre stigma   Myt: ”Skolan kräver att barn som ska få extra stöd har fått en diagnos ” Fakta: Enligt skollagen har barn rätt till extra stöd utan att först […]

ADHD is Real - ADHD Awareness Sweden

ADHD Love Movement

Som Sveriges första utbildade ADHD Coach började Marie Enback ha klienter 2008. Året efter tog hon initiativ till ADHD Awareness Week i Sverige. Som numera är en hel månad istället och den månaden är nu. Hela Oktober månad. Budskapet som förs fram är att människor med ADHD kan ha positiva egenskaper också! De är inte […]Attachment-1

Böcker om ADHD – ADHD Awareness Sweden

Här är några titlar som exempel på böcker som biblioteken och bokhandeln kan ta hem ifall de inte har någon litteratur eller behöver förnya sig. Böcker som är tunna, informativa, intressanta och lätta att ta till sig. [] ”ADHD –att leva utan bromsar ” av Martin L. Kutcker ISBN Nr 9789127121560 [] ” Tänk om” […]