Bättre lite damp i hörnen än ett rent helvete

Damp användes som diagnosbenämning förut, för det vi idag kallar ADHD fast med tilläggen perceptions störning och brister i motorisk kontroll.Damp har inte använts utanför Skandinavien.Det är en förkortning som står för Deficits in Attention, Motorkontroll and Perception. ADHD Awareness Sweden Dela med dig via Facebook!

Bättre lite damp i hörnen än ett rent helvete - ADHD Awareness Sweden

ADHD Awareness Sweden - Film-Self education

ADHD Film – ADHD Awareness self education

This is still one of the best documentaries made on ADHD. British BBC television is usually warrant for quality.It is a good peace of information and the film  really shows how ADHD manifests in various ways in the individual. ADHD has to be met and treated in various ways too. like us on Facebook Dela […]


“Eleven är inte problemet “

  ADHD Awareness Sweden stödjer kampanjen. ” Eleven är inte problemet” Det är riksförbundet Attentions kampanj för att öka kunskapen om NPF i skolorna. NPF står för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ADHD är en av dessa funktionsnedsättningar. Autism Spectrum Disorder ( t. ex  Aspergers Syndrom )  dyslexi och Tourettes Syndrom ingår i samma grupp. Det är inte ovanligt […]

ADHD Awareness Sweden  eleven är inte problemet


Mammor med ADHD stöttar varandra – ADHD Awareness Month Sweden

 Aftonbladet skriver om en grupp för mammor med ADHD Aftonbladet skriver om en grupp för mammor med ADHD och om hur de stöttar varandra. Det är lokalförening inom riksförbundet Attention som startat gruppen.Bra initiativ där medlemmarna stöttar varandra.Attenton har lokalföreningar över hela Sverige för de med ADHD och/eller andra Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ADHD Awareness month nämns […]


The ADHD Love Movement – Share the Love

The ADHD Love movement So many people love someone with ADHD! The ADHD Love movement  – share the love! 10-12 th of October we are sending out messages of ADHD Love to the world by in as many ways as we can think of.We pin,we post,we text,we send SMS,we send MMS,we tweet,we mail. Please go […]


10 Myter och Fakta om ADHD – ADHD Awareness Sweden

ADHD Awareness Sweden vill uppmuntra alla till att lära sig mer om ADHD Här är de vanligast förekommande myterna. Get the facts! Mer kunskap – mindre stigma.   Myt: ”Skolan kräver att barn som ska få extra stöd har fått en diagnos ” Fakta: Enligt skollagen har barn rätt till extra stöd utan att först […]

ADHD is Real - ADHD Awareness Sweden

ADHD Awareness Sweden

October is ADHD Awareness Month

We are getting ready for it , doing updates etc.

Getting our Stuff Done!!!


Angående vetenskapsradions pågående granskning av läkemedel för ADHD

Vetenskapsradion handlar om just vetenskap och ska förmedla kunskap.Många yrkesverksamma, de med ADHD själva och deras familjer ställer sig frågande till syftet med att göra en granskning av kunskapsluckor istället för att förmedla den samlade kunskapen om behandling av ADHD. Vetenskapsradions har inte fel … …när de säger att det saknas tillräcklig forskning om läkemedlens […]