10 Myter och Fakta om ADHD – ADHD Awareness Sweden

ADHD Awareness Sweden vill uppmuntra alla till att lära sig mer om ADHD

Här är de vanligaste,mest förekommande myterna. Get the facts! Mer kunskap – mindre stigma.

Vi vill uppmuntra alla till att lära sig mer och förstå mer.

 

Myt: ”Skolan kräver att barn som ska få extra stöd har fått en diagnos

Fakta: Enligt skollagen har barn rätt till extra stöd utan att först ha fått en diagnos.

Myt: ”ADHD används som en ursäkt ”
Fakta: ADHD kan vara en del i en förklaring.

Myt: ”ADHD har ökat ”
Fakta: Fler får diagnos för att köerna till utredning minskar. Kunskaperna ökar generellt.

Myt: ”ADHD är påhittat”
Fakta: ADHD är en diagnos enligt FN och WHO och är en funktionsnedsättning.

Myt: ”Om man har ADHD är man hyperaktiv”
Fakta: Nej, men en del är det.

Myt: ”ADHD kommer sig av dålig uppostran ”
Fakta: Nej.

Myt: ”Medicinering ökar risken för beroende ”
Fakta: Vetenskapen pekar på att det tvärtom minskar riskerna.

Myt: ”Alla med ADHD är likadana”
Fakta: ADHD kan visa sig på helt olika sätt från person till person. Kärnsymptomen är dock alltid desamma.

Myt: ”Det är mest pojkar som har ADHD”
Fakta: Nej, men de får mest uppmärksamhet av ogivningen.

Myt: ”Det är fel att sätta etikett på människor genom att diagnostisera”
Fakta: Om vi istället förbättrade förutsättningarna för människor med ADHD skulle synsättet förändras och stigmatisering minskas

ADHD Awareness Sweden

https://www.facebook.com/adhdawarenesssweden.se