Material

Här är loggor som ni kan använda när ni har en aktivitet. Gå till sidan sidan ” vad du kan göra själv nu” för  tips.ADHD-awareness-black-150pxADHD-awareness-150pxADHD-awareness-spa-150px

 

 

                                                                                          ADHD Awareness SwedenUnder oktober varje år visar vi landet rund genom små och stora aktiviteter att det finns goda möjligheter för människor med ADHD att leva ett bra liv. Vi vill särskilt lyfta fram och uppmärksamma de starka sidorna och de goda mänskliga egenskaperna.

Vi för fram fakta för att motverka mytbildning och stigmatisering.

https://www.facebook.com/adhdawarenesssweden.se  Like Us!