Bakgrund

ADHD Awareness Sweden är ett fristående ideellt nätverksprojekt.

Varje år sedan 2009 samverkar många ideellt verkande människor, landet runt i större och mindre evenemang det var – ADHD Awareness Week. Numer har den veckan blivit till en hel månad i Oktober. Aktiviteter och evenemang kring ADHD tillkommer under månaden vartefter projektet utvidgas och utvecklas. ADHD Awareness Week har arrangerats i en del andra länder tidigare.
Samarbetet bygger på individens vilja att uttrycka, påverka medverka,och samverka. Empowerment och kunskap är en del av ledorden för att bekämpa stigmatisering och mytbildning

5 – 8% av alla barn har ADHD och nästan 5% av alla vuxna.Det innebär att alla älskar någon med ADHD!

Under oktober genomfördes en namninsamling för att WHO ska instifta en internationell ADHD-dag. 5800 har redan skrivit på. utav de är 287 organisationer i världen som arbetar för att kunskapen om ADHD ska öka.

Sedan 2010 har vi också delat ut utmärkelsen ADHD Awareness Award

En annan kampanj är the ADHD LOVE Movement en internationell event där över 20 länder finns representerade.

Det ideella nätverket startades av Marie Enbäck 2010.

ADHD Awareness month är ett registrerat varumärke sedan 2013. Vi är en del i den stora Amerikanska koalitionen ADHD Awareness month

Här kan du ladda ned information därifrån www.adhdawarenessmonth.org/downloads/