Bättre lite damp i hörnen än ett rent helvete

Bättre lite damp i hörnen än ett rent helvete - ADHD Awareness Sweden
Bättre lite damp i hörnen än ett rent helvete – ADHD Awareness Sweden

Damp användes som diagnosbenämning förut, för det vi idag kallar ADHD fast med tilläggen perceptions störning och brister i motorisk kontroll.Damp har inte använts utanför Skandinavien.Det är en förkortning som står för Deficits in Attention, Motorkontroll and Perception.

ADHD Awareness Sweden