“Eleven är inte problemet “

Eleven är inte problemet
ADHD Awareness Sweden – eleven är inte problemet

 

ADHD Awareness Sweden stödjer kampanjen.

” Eleven är inte problemet”

Det är riksförbundet Attentions kampanj för att öka kunskapen om NPF i skolorna. NPF står för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ADHD är en av dessa funktionsnedsättningar.
Autism Spectrum Disorder ( t. ex  Aspergers Syndrom )  dyslexi och Tourettes Syndrom ingår i samma grupp.
Det är inte ovanligt att en person med Aspergers Syndrom eller Tourettes Syndrom också har ADHD.

Ca 25-30 % av de som har dyslexi har också ADHD.

Det är inte lätt att vara lärare idag. Trots det så finns många som gör ett fantastiskt jobb i skolorna!

 

läs mer om bakgrunden till kampanjen

Läs mer om kampanjen ” Eleven är inte problemet

 

( Aspergers Syndrom ingår numera i Autismspectrum Disorders enligt DSM 5 )