ADHD, arbetsliv och arbetsrätt – ADHD Awareness Sweden

ADHD Awareness Sweden - ADHD in the workplace
ADHD Awareness Sweden – ADHD in the workplace

Media har tagit upp en del fall de senaste åren där personer med funktionsnedsättning som ADHD och Aspergers Syndrom blivit utsatta för diskriminering på arbetsplatsen.Några fall har prövats rättsligt eller kommer att tas upp i arbetsdomstolen.Diskrimineringslagen har stärkts och gjorts tydligare under 2015.

( Aspergers Syndrom ingår nu i Autism Spectrum Disorders)

ADHD Awareness på Facebook)
Här är är en  länk där du kan lyssna, läsa och lära dig om ADHD och arbetsliv.klicka på länk: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6281896

I den andra länken ges svar på vilka frågor arbetsgivaren har rätt att ställa till en arbetssökande ang ADHD eller annan funktionsnedsättning, samt lite information om diskrimineringslagen.

klicka på länk  http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3939277.ece

När en person med ADHD har en anställning finns en skyldighet hos arbetsgivaren att göra de arbetsplats anpassningar som är möjliga. Det kan vara t. ex ändringar i den fysiska miljön, erbjuda flextid eller andra anpassningar som är möjliga att genomföra. Att minska stress på arbetsplatsen är viktigt.

ADHD Awareness Sweden