Röra på sig för att fokusera kan vara helt rätt för inlärning

Föräldrar och lärare som säger till barn med ADHD att sitta stilla och fokusera, kan ha helt fel. Forskare på Univercity of Central Florida säger i senaste numret av Journal of Abnormal Child Psychology, att barnen de testade med ADHD presterade bättre på kognitiva tester när de rörde på sig.
“insatser riktas mot att minska hyperaktiviteten. Det är precis motsatsen till vad vi bör göra för en majoritet av barn med ADHD” säger en av författarna av artikeln”.Vi kan inte låta dom springa runt i klassrummet men vi behöver underlätta för dem i sitt behov behov av rörelse så att de kan upprätthålla en nivå av vakenhet som behövs för kognitiva uppgifter “

Forskarna studerade 52 pojkar i åldern 8 till 12-29 med ADHD och 23 pojkar utan diagnos som utförde uppgifter där de använde arbetsminnet.Tidigare forskning har visat att barn med ADHD är hyperaktiva när de använder exekutiva funktioner som t.ex arbetsminne. Den här studie tyder på att det i själva verket är en nödvändighet, att de måste röra på sig för att hjärnan ska upprätthålla nivån av vakenhet som krävs för inlärning.Forskarna går så långt som att föreslå att de flesta barn med ADHD skulle få studera sittandes på fitness-bollar eller motionscyklar.