Myter och fakta om ADHD

Vi vill uppmuntra alla till att lära sig mer

– för att stärka argumenten.


Skaffa mer info,läs på, lär dig mer om ADHD och stärk argumenten.Kunskap är rätta vägen.

Myt: ”Skolan kräver att barn som ska få extra stöd har fått en diagnos ”
Fakta: Enligt skollagen har barn rätt till extra stöd utan att först ha fått en diagnos.

Myt:
”ADHD används som en ursäkt ”
Fakta: ADHD kan bara vara en del i en förklaring.

Myt: ”ADHD har ökat ”
Fakta: Fler får diagnos för att köerna till utredning minskar. Kunskaperna ökar generellt.

Myt: ”ADHD är påhittat”
Fakta: ADHD är en diagnos enligt FN och WHO och är en funktionsnedsättning.

Myt: ”Om man har ADHD är man hyperaktiv”
Fakta: Nej, men en del är det.

Myt: ”Om jag bara fick en diagnos så skulle allt lösa sig”
Fakta: Tyvärr, allför ofta finns inget stöd.

Myt: ”ADHD kommer sig av dålig uppostran ”
Fakta: Nej.

Myt: ”Medicinering ökar risken för beroende ”
Fakta: Vetenskapen pekar på att det tvärtom minskar riskerna.

Myt: ”Alla med ADHD är likadana”
Fakta: ADHD kan visa sig på helt olika sätt från person till person. Kärnsymptomen är dock alltid desamma.

Myt: ”Det är mest pojkar som har ADHD”
Fakta: Nej, men de får mest uppmärksamhet.

Myt: ”Det är fel att sätta etikett på människor genom att diagnostisera”
Fakta: Kan tyckas. Om vi istället förbättrade förutsättningarna för människor skulle synsättet förändras och stigmatisering minskas.

gilla ADHD Awareness Sweden på Facebook