20131028-085134.jpg

ADHD Cake baking

What kind of cake would you like to celebrate the international ADHD Day whith? Make one with real ingrediants a “cybercake” or use other materials and let people see it.Post a picure of it on our Facebook like page and/or in in our Facebook group For the world ADHD Day. ADHD Awareness Sweden made this […]


Internationella ADHD-dagen

ADHD Awareness Sweden uppmuntrar till att skriva på för att WHO världshälso organistationen,ska instifta en internationell ADHD dag i månaden oktober.Du kan skriva på som privatperson, organisation eller företag. 287 organisationer har skrivit på namninsamlingen och ca 6000 privatpersoner som pågår till 30 oktober 2013. i slutet på det blåa fältet på sidan du kommer […]

20131023-093757.jpg



20131017-112616.jpg

ADHD Awareness Award 2013

Vem får utmärkelsen the ADHD Awareness Award 2013? Utmärkelsen ADHD Awareness Award delas ut en gång om året till personer som gjort något extra i att stödja människor med ADHD eller på annat sätt förmedlat ett viktigt budskap om ADHD till andra. Tidigare mottagare ADHD Awareness Award är: 2012 Riksförbundet Attention och Kollektivet Livet 2011 […]





20130930-160318.jpg

ADHD Awareness Sweden, oktober 2013 – alla kan vara med

Hela oktober är full av aktiviteter kring ADHD – Alla kan vara med! Alla kan göra något och alla kan vara med. Här är exempel på några aktiviteter: ADHD Love Movement ADHD Awareness Wednesday ADHD Awareness Award ADHD Vänligt ADHD Success Stories Namninsamling för att få FN organet Världshälsoorganisationen – WHO att instifta en internationell […]